NİHAYET İZİN ÇIKTI

NİHAYET İZİN ÇIKTI

Diaspora, “Yetim Halısı”nı Beyaz Saray’dan ödünç alarak Amerika’nın önde iştirak eden müzelerinde belli bir süre olarak da olsa teşhir edebilmek amaçlı sık sık teşebbüste yer aldı ama Beyaz Saray bu önerilerin tamamını kabul etmedi. Reddin ardında, Washington’daki Ülkemiz Büyükelçiliği’nin her sergileme hevesinden ardından Amerikan idaresi nezdinde teşebbüste yer alması, bu şekilde bir serginin Türk kamuoyunu ayağa kaldıracağını ve 2 ülke arasındaki ilişkileri fena istikamette etkileyeceğini anlam etmesi vardı. 2013’te halının Smithsonian Müzesi’nde sergilenmesi amaçlı yapılmış olan nihai teşebbüs de Beyaz Saray aracılığıyla tam kabul edilmek üzere iken yeniden Ülkemiz’nin diplomatik gayretleri neticesinde nihai anda geriye çevrilmişti. Okumaya devam et NİHAYET İZİN ÇIKTI

Tarih Müessesesi’nda olup biten ek olarak neler neler var

Tarih Müessesesi’nda olup biten ek olarak neler neler var

Bir özel yayınevi Ermeni sorunu ile ilgili birden fazla tarihçiye ortaklaşa bir eser hazırlatmış, yazarlar “Bu iş vatan-millet meselesidir” diyerek feragatname göndererek telif haklarından vazgeçmişler ama yayınevi fiyatın tahminlerin üstünde olacağını görünce çalışmayı Başbakanlık aracılığıyla Türk Tarih Müessesesi’na satmış; Kurum da önce iş olarak yapıtın editörü Profesyonel. Dr. Enis Şahin’in adının mahaline o vakitki başkanları Profesyonel. Dr. Yazı Hülagü ile öbür 5 profesörün ismini koymuş ve çalışmayı bu şekilde yayınlamıştı!
Üstelik, yapıtın “Tarih Süresince Türk-Ermeni İlişkileri, Ermeni Problemi ve Gelişimi” meydana gelen adı da değiştirilip “Tarihte Türkler Ermeniler” inşa edilmiş ve külliyatın asıl editörü meydana gelen Profesyonel. Şahin hem bir Başbakanlık’a ilişkili ihbar ve yakıntı merkezi BİMER’e müracaat etmiş, hem bir de manevî tazminat dâvâsı açmıştı! Okumaya devam et Tarih Müessesesi’nda olup biten ek olarak neler neler var

İttihadçılar’ın zoraki müttefikimiz Almanya’da buharlaşan hazineleri

İttihadçılar’ın zoraki müttefikimiz Almanya’da buharlaşan hazineleri

İttihadçılar’ın Birinci Hayat Savaşı sonrasında ayakta kalabilmek maksadıyla Almanya’ya götürdükleri öne sürülen şayet çoğalış izine dahi rastlanamayan servetin öyküsü.
Bugün müttefikliğimizi ve güvenilirliğimizi tartışan Almanya ile Birinci Hayat Savaşı’ndaki ittifakımızın sonrasında yaşadığımız şayet detayları şimdiye civarı bir çeşitli meydana çıkmamış meydana gelen bir muamma vardır: İttihad ve Terakki öncülerinin hayat savaşı sonrasında Berlin’e götürdükleri öne sürülen dik miktardaki paranın âkıbeti…
Devlet adamlarımızın telefonlarını dinlettiği meydana çıkan Almanya şecaat arzedenin sirkatini söylemesi misâli bir yabancı iş ek olarak etti ve Türkiye’nin “müttefik” meydana geldiğini şayet “dost sayılamayacağını” ifade etti. Okumaya devam et İttihadçılar’ın zoraki müttefikimiz Almanya’da buharlaşan hazineleri

ANKARA’DAKİ YAĞMA UNUTULDU

ANKARA’DAKİ YAĞMA UNUTULDU

Bu vandallıklar çoğalış üzgünüm bizde de yaşanıyor! Bağdat’ta ve Kahire’de olup bitenlerin benzerine, ek olarak doğrusu liderliğini teşkil eden bir harekete evvelki zaman Diyarbakır’da, Varto’da ve Siirt’te tanık olduk. Diyarbakır’daki Ziya Gökalp Müzesi, Siirt Milletçe Kütüphanesi ve Varto Kültür Merkezi, IŞİD’in acısını bizzat memleketinden emisyon hevesindeki güruhun saldırısına uğradı. Ziya Gökalp Müzesi’nden bir takım yapıtlar çalındı, çalınacak bir birşey mevcut olmayan mekânlar, başka bir deyişle kütüphaneler de tahrip edildi.
Benzer bir utanmazlığı bundan birden çok yil önce Ankara’da yaşamıştık ama her vakitki âdetimiz veçhiyle unuttuk gitti: DTCF’de, başka bir Okumaya devam et ANKARA’DAKİ YAĞMA UNUTULDU

ŞART DEĞİL, VECİBE

ŞART DEĞİL, VECİBE

Cumhuriyet’in “İkinci Adamı” meydana gelen İsmet Paşa’nın az da olsa sahip olduğumuz hatıralarını ise rahmetli Sabahattin Selek’e borçluyuz. İsmet Paşa da Mustafa Kemal benzeri bizzat yazmamış, söylemekle iktida etmiş ve anlattıkları Selek aracılığıyla kaleme alınmıştır şayet yayınlanan yazı İnönü’nün uzunca ömrünün safhalarını ince ayrıntılarıyla göstermeye üzgünüm kâfi gelmemektedir.
Hatırat işinin liderliği de Celâl Bayar’a aittir ve bu sabah temini çok kolay değil meydana gelen cildler dolusu “Ben de Yazdım”da siyasî yaşamının anında her dönemini uzunca uzun anlatır… Okumaya devam et ŞART DEĞİL, VECİBE

İhale iptal edildi elyazmalarının namusu kurtuldu

İhale iptal edildi elyazmalarının namusu kurtuldu

MİLLÎ Kütüphane’nin “tıpkıbasım” adı altında bir takım elyazmalarını berbat etme teşebbüsünü onuncu hafta 2 kez yazmıştım…
Okumamış olanlar amaçlı özetleyeyim:
Millî Kütüphane, kolleksiyonlarında yer alan bir takım elyazmalarının tıpkıbasımını yaptırmak amaçlı ihale açmıştı ama ihalenin şartnamesi hanelere şenlikti.
“Tıpkıbasım”demek, elyazması yahut nadir yer alan stress bir kitabın birebir, hiçbir tarafıyla oynanmadan, başka bir deyişle lekesi, izi, vesairesi ile aynen yayınlanması demektir ya…
Millî Kütüphane’nin başındakiler birden çok yüzyıl öncesinden kalma elyazmalarının şeklini- şemâilini beğenmemiş yahut imparatorluk zamanının tezhibini, başka bir deyişle sayfa süslemelerini kaba keşfetmiş olacaklar ki, sayfanın bilmemneresinin cart sarı altın rengi Okumaya devam et İhale iptal edildi elyazmalarının namusu kurtuldu

SURIYE BOZGUNU SONU OLDU

SURIYE BOZGUNU SONU OLDU

Bu deklarasyon ile halkı yanına çekmeye personel Napolyon kısa zamanda Memlükler’i yenik etti ve 22 Temmuz 1798’de Mısırın Başkenti’ye girdi. Milletin direniş göstermemesi amaçlı Mısırın Başkenti’de şeyhleri ve camileri ziyaret edip dinî merasimlere de katıldı.
Mısırlılar’ın çoğu bu dinî propagada yardımıyla kandırılmıştı şayet İngiliz donanması Ebukir limanındaki Fransız donanmasını ânî bir baskınla berbat edince herşey değişti ve Fransızlar’ın anavatanlarıyla irtibatları kesildi. Osmanlılar da Fransa’ya karşın mücadele vermeye başlamışlardı ve yalnızca Mısır ile kanaat etmeyip Suriye’yi de elde etmeye personel Napolyon, Akkâ’da kocaman bir hezimete uğradı. Okumaya devam et SURIYE BOZGUNU SONU OLDU

İSİMLERİ YEŞEREN KÖYLER

İSİMLERİ YEŞEREN KÖYLER

Üstelik yalnızca Kürtçe, Rumca ve Ermenice koltuk isimleri değil, o dillerden birinden geldiği zannedilen şayet Türkçe ortaya gelen koltuk isimleri bile değiştirildi, meselâ Akhunlar Devleti’nden olan ve eskiyen bir Türk imparatorluğunun adı ortaya gelen “Eftalit”i Rumca yahut Ermenice zannedip kaldırdılar. İsimlerini Yörük ve Türkmen aşiretlerinden alan, başka bir deyişle esasen Türkçe ortaya gelen köylerin isimleri de yokedildi, hattâ Türkçe adlara bile yabancı Türkçe isimler verildi. Meselâ, Konya’nın tam bir Yörük adı taşıyan “Kuzağıl”köyü “Yeşildere”, Malatya’nın “Cevizpınarı”köyü “Kırlangıç”, Eskişehir’in “Kozyaka”sı da “Yeşiltepe”oluyor. “Yeşil”sıfatına rağbet nedense gayet pek idi, köylerimiz ve kasabalarımız isimlerde de kalsa durmadan yeşeriyorlardı! Okumaya devam et İSİMLERİ YEŞEREN KÖYLER

Türk çayı

Türk çayı

Yazı “Ülkemizde ilk defa Cumhuriyet senelerinde ekilen çay tohumlarının uygun fiyat geçerliliği sona ermek üzere. Türk çayının geliyor olacak nesillere en randımanlı biçimde aktarılması amaçlı sürdürülebilir tarım ile üretilmesi gerekiyor”diye başlıyordu. Ardından, sürdürülebilir tarımın bir sivil topluluk kuruluşu aracılığıyla desteklendiği söyleniyor ve platformun çağrısına Sezen Aksu’nun “Eksik Olma” şarkısıyla dayanak verdiği anlatılıyordu.
Bu kelimeleri sanırım bir halkla ilişkiler yahut reklam şirketi ardarda sıralamıştı, çünkü ne demek istediğini tam anlamıyla anlam edemeyen bu biçimde kupkuru bir laf yığınını şimdilerin Türkçe’den nasibini alamamış bir takım yepyeni trend yazarlarının dahi biraraya getirebilmesi hayli kolay değil gibiydi. Okumaya devam et Türk çayı

Atatürk amaçlı tek parti vaktiyle dahi dualar edilir ve radyolar yayınlardı

Atatürk amaçlı tek parti vaktiyle dahi dualar edilir ve radyolar yayınlardı

Profesyonel. Aziz Sancar Anıtmezar’de Atatürk’ün ruhuna Fatiha okudu diye birileri akıllarınca kıyametleri kopartıyorlar… Az belli bir süre zahmet buyurup dergi kolleksiyonları gözden geçirildiği halde kocaman camilerde tek parti çağından bu yana Atatürk amaçlı yıllar süresince mevlid okutulduğu ve bu ananesi Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın başlattığı görülür
Nobel ödüllü Profesyonel. Dr. Aziz Sancar geçtiğimiz gün Anıtmezar’i ziyaretinde Atatürk’ün ruhuna Fatiha okudu diye toplumsal basında birileri veryansın etmekte… Okumaya devam et Atatürk amaçlı tek parti vaktiyle dahi dualar edilir ve radyolar yayınlardı