İLGİNÇ BİR RUH HALİ

İLGİNÇ BİR RUH HALİ

Hatta Ülkemiz’yle ilişkileri bir bir sürü kez izleyen Hillary Clinton destekçisi bir çalışma süresini tamamlamış başka bir deyişle emekli diplomat, bana bir sürü enteresan bir ruh durumu meydana koydu ve şu şekilde dedi:
“Bugüne civarı çalıştığımız bütün hayat öncüleri bize kapalı kapılar ardında, ‘Ben yurtiçi politikanın icabı halka şu şekilde konuşuyorum. Şayet siz bunlara pek ehemmiyet vermeyin, onlar iç siyaset gereğidir. ABD BIRLEŞIK DEVLETLERI ile biz harici politikanın gereklerini yaparız’ derdi.
Bizler Erdoğan’dan bu çeşit konuşmanın 2. kısmını hiç duyamıyoruz. Başka Bir Deyişle halka ne dediyse harici politkasını da ona yönelik ayarlıyor ve böylelikle aramızda konuşma imkânı da kalmıyor.” Okumaya devam et İLGİNÇ BİR RUH HALİ

İŞTE SıRADAN ŞÜPHELİLER

İŞTE SıRADAN ŞÜPHELİLER

Bu terörü yapan ya da yaptıranların evrensel maksadı Ülkemiz’yi destabilize etmek, samimi ayirmak ve üstelik yıkmak.
Buna hizmet edeceklerine inandıkları bir yabancı emelleri ise Rusya ile Ülkemiz’nin arasını bozmak.
Türkiye ile Rusya’nın arasının iyileşmesinden, bölgenin ek olarak balanslı ve düzgün olmasından huzursuz olabilecekler kimler, bunu sıralamalıyız:
CIA bu işten huzursuz, hem bir de bir sürü huzursuz. Zira Rusya ile Ülkemiz aralarında kurulan sıkı ilişkiler, kendilerinin bölgeden dışlanmasına civarı gidebilir. Bu saldırının tam da Moskova’da Türkiye-Rusya-İran arasındaki üçlü mühim toplantının anında öncesinde olması ilginçtir. Bunun Gibi bir ameliyatı onlar yaptırabilir. Okumaya devam et İŞTE SıRADAN ŞÜPHELİLER

TEPELEME BİR SOFRA

TEPELEME BİR SOFRA

Alman diplomatın yazdıklarına yönelik, silahlı gücün sefere çıkması Ramazan ayına isabet gelirse, başkumandan meydana gelen sultan, askerin oruç bulundurarak kuvvet kaybetmesini önlemek amaçlı her çareye başvurur, hattâ “seferî” olunduğunu göstermek kasıtıyla güpegündüz yemek yerdi. Bu işi askerin önünde yapar, “otağ-ı humâyun”un başka bir deyişle çadırının önüne sahanlarla tepeleme dolu koskoca bir sofra kurdurur, binlerce askeri sofranın önüne getirtir, ardından oturur ve hemen hemen 50 tür yemekten azar azar tadardı. Böylece “Savaşa gidiyoruz ve seferîyiz. Seferî olanlar oruç tutmazlar”diyor ve orucun askerin savaşma gücünü azaltmasının önüne geçmeye çalışıyasker. Okumaya devam et TEPELEME BİR SOFRA

MISIR VE TÜRKİYE İSLAM DEVLETİ OLACAK, HİLAFET TEKRARDAN GELECEK

MISIR VE TÜRKİYE İSLAM DEVLETİ OLACAK, HİLAFET TEKRARDAN GELECEK

MISIR’IN GELECEĞİ: Mısır’da çok yakın bir gelecekte seçimle işbaşına geleceğiz. Mısır halkından gördüğümüz takviyesi biliyorsunuz. Bizi, onlar iktidara getirecek. Müslüman Kardeşler silâha her süre karşı oluyor, hemen de karşıdır. Cemal Abdülnasır’a (Mısır’da 1952 darbesini yapıp krallığı deviren ve Müslüman Kardeşler’i terörist ilân eden önder) karşı silâh kullandık ama bunu idaresi devirmek amaçlı değil, nefsimizi muhafaza etmek amaçlı yaptık. Bize silâhlı saldırı yapılıyordu, biz de kendimizi muhafaza etmek amaçlı silâhla cevap vermeye mecburduk. Mısırlılar’a geleceği kocaman meydana gelen bir İslâm vaadediyoruz. Mısır milletini kalkındırıp uygarlıkla ve kültürle kaynaştıran, düşünceleri her halükarda kimseye düşman olmayan bir İslâm… Mısır, Sünnî’dir; Sünnî inançlarından meydana gelen bir İslâmî yönetim getireceğiz. Okumaya devam et MISIR VE TÜRKİYE İSLAM DEVLETİ OLACAK, HİLAFET TEKRARDAN GELECEK

Taksim Semti’in keraheti ve zarafeti

Taksim Semti’in keraheti ve zarafeti

TAKSİM Meydanı’nda aylardan buyana süren yayalaştırma faaliyeti bitti ve trafik yeraltından akmaya başladı…
Bazı yazarlarımız alanın yepyeni hâlini görmüş ve beğenmemişler… “I-ıııh! Olmamış! Hoşuma gitmedi” diye yazıyorlar…
Şimdilik devâsâ bir beton tabanı andıran alanda süsleyip püsleme işine ek olarak başlanmamış olmasını bir yana bırakalım… Tertip Etmelerin ve rötuşların bitirmesinden ek olarak sonra meydana neyin çıkmasını bekliyoruz ki? Trafik yeraltına indi diye Taksim Semti sihirli bir değnek değmişçesine aniden şekil değiştirecek ve bir zarafet simgesi halini mi alacak?
Böyle birşeyi hiç düş etmeyelim, olmaz! Başı köşeye birilerinin şimdi “cumhuriyetin sembolü” zannettiği “AKM” tecrübe et heyulâ konmuş ve bu mezbeleye eliniz dahi sürülemez olmuşsa, alanın 2 tarafına 70’li yılların ithal yapı yeni sezon modelleri ile yapılmış oteller Okumaya devam et Taksim Semti’in keraheti ve zarafeti

SANSÜRE UĞRAYAN YAZI

SANSÜRE UĞRAYAN YAZI

“…VAKTİYLE bir bütçe görüşmesinde yaptığı müthiş gafletle hesaptan hiç anlamadığını gösteren Damad Ferid Paşa, bu kez da Anayasa’ya da birçok o civarı aşina olmadığını kanıt etti… İki parlamentonun birbirine karşın nihai derece saygılı olması meclis yaşamının en temel kaidesi iken, paşamızın bu nezakete de omuz silkerek milletvekilleri ile ilgili ‘itham altındaki sanık’ tâbirini sıkması, politik terbiye yerine bir musibettir…
Damad Ferid Paşa, 2 esasa dayanan önergesinde, öncesinde Meclis’in Yüce Divan teşkil etme veya bir konuyu Yüce Divan’a gönderme yetkisi olmadığını ifade etti… Topçu Feriki Rıza Paşa ise temel bir yöntem bularak ‘Hükümdarın muhatabı olmuş bir hükümete güvenoyu vermiş ve Okumaya devam et SANSÜRE UĞRAYAN YAZI

SAYILARDAKİ CİDDİYETSİZLİK

SAYILARDAKİ CİDDİYETSİZLİK

1914’teki bozgun dair nihai yıllarda başlayan modanın sloganını işitmişsinizdir: “90 bin şehit” tecrübe ediyor ve her yerde bir “90 bin” sözüdür gidiyor…
Bir muharebede 90 bin değil dokuz ve hattâ bir birey dahi canını vermiş olsa kesinlikle mühimdir ve şehit sayının bilinenden az olması yaşanmış meydana gelen maçın şânına ve kıymetine hiçbir biçimde gölge düşürmez. Ama ortada “bilimsel ciddiyet” diye bir kavram da mevcuttur ve bu “90 bin” sayısı işte bu ciddiyete gölge düşürüp konuyu gayrıciddî hâle getirmektedir.
Genelkurmay Başkanlığı’nın evvelki yıllarda yaptığı yayınlara ve izahlara bakarsanız, Sarıkamış’taki şehit sayısı 23 ile 30 bin Okumaya devam et SAYILARDAKİ CİDDİYETSİZLİK

SAVAŞ ÇIKTI, LAĞVETTİK

SAVAŞ ÇIKTI, LAĞVETTİK

Yeniköy Mukavelesi gereğince kurulan ve devletin topraklarının bir kısmında hâkimiyetten vazgeçmesi manasına iştirak eden evrensel müfettişlikler on ay süresince fiilen bir gelişim gösteremeseler de, resmen vâroldular. Kadrolar, Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Hayat Savaşı’na girmesinden anında hemen ardından 31 Aralık 1914’te yayınlanan bir fermanla lâğvedildi ve müfettişler memleketlerine gönderildiler
Gücünü hemen hemen tamamıyla kaybetmiş ve yabancı devletlerin oyuncağı haline gelmiş imparatorluğun önce teslimiyet belgelerinden meydana iştirak eden Yeniköy Mukavelesi’nin maddelerini bu sayfadaki kutuda okuyabilirsiniz.
İşte, önce ‘teslimiyet belgemiz’ meydana iştirak eden Yeniköy Mukavelesi’nin maddeleri Okumaya devam et SAVAŞ ÇIKTI, LAĞVETTİK

Türk Kabiri’nın hukukî öyküsü

Türk Kabiri’nın hukukî öyküsü

TÜRKİYE’nin hudutları dışındaki tek toprağı meydana gelen Süleyman Şah’ın Suriye’deki türbesi ile ilgili basınımızda kırk senede bir birşeyler yazılır ve türbenin mevcudiyetinden “Orada toprağımız var” gibisinden beylik bir-iki tümce ile bahsedilirdi…
Şayet, Süleyman Şah’ın kim meydana geldiği yahut türbesinin yer aldığı on dönümlük arazinin niye Ülkemiz’ye verildiği ile ilgili da olağan vatandaşın birçok bir bilgisi yoktu.
Türbe, gündemimize Suriye’deki milislerin tehdidi altında kalınca girebildi! Gazetelerde günlerden buyana Türk Kabiri ile ilgili yazılar Okumaya devam et Türk Kabiri’nın hukukî öyküsü