aisopos Kimdir ile ilgili yararlı bilgiler

aisopos Kimdir ile ilgili yararlı bilgiler

Eski Yunan yazarlarındandır. Evrensel olarak öğretici, eğitici bir gayeyle yazılmış hayvan masalları o günden çağımıza civarı gelmiştir. Doğum yeri belli değildir, doğum, vefat tarihleri de tahminidir. (Aisopos adı bu kelimenin Fransızcadaki biçimi meydana gelen Aesop’tan ötürü önceden dilimizde Ezop olarak tanınmıştır.)
Aisopos, Samos’lu (Susam Adalı) İadmon’un kölesiydi. Sonradan Delphililer aracılığıyla feci bir biçimde öldürülmüştür. Ilde çıkan bir veba salgını, Aisopos’un öldürülmesinin nedeni olarak gösterilmektedir. Fakat, Herodotus, tarihinde onun vefat sebebini kaydetmez. Aisopos’un yaşamına feci bir ölümle nihai verildiği hususunda tüm yazarlar benzer fikirde olmakla birlikte, nedeni ile ilgili farklı söylemler vardır. Peisistratus’un saltanatı vaktiyle Atina’ya geldiği, yurttaşlarını bu ‘hükümdarı değiştirmeye kışkırtmak amaçlı «Kral Arayan Kurbağalar» masalını söylediği rivayet edilir. Sonraları Atinalılar onun bir heykelini dikmişlerdir, fakat, bu heykelin Aisopos’un beden yapısındaki şekilsizliği de belirtmesi kuvvetli tartışmalara sokak açmıştır.
Aisopos’un yaşamının karanlıklar içerisinde meydana geldiğini onay etmek gerekir. O civarı ki bir takım yazarlar bu biçimde bir kimsenin yaşadığını dahi onay etmezler. Aisopos’un söylediği masalları kendisinin kaleme almadığı sanılmaktadır. Phalerum’lu Demetrius (M.Ö. 345-283) Aisopos’un masallarını on ciltte toplamış, fakat bu yapıt sonradan kaybolmuştur. O tarihten ardından Aisopos Masalları pekçok kez toplu, basılmış, Latinceye çevrilmiştir.
Aisopos Masalları da, bizdeki Nasrettin Hoca Masalları benzeri, milletçe içinde kapsamlı ölçüde dağılmış, kendisine ilişkin olmayanlar dahi ona yakıştırılmıştır. Bu masallar nihai derece az ve özlüdür. Sokrates cezaevindeyken bu masalları nazım şeklinde yazmaya çalışmıştır. Ek Olarak ardından Babrius nazım haline girmiştir. Aisopos stilinde masal yazma ananenini Fransada La Fontaine aynı ritimde devam ettirmiştir. La Fontaine’den ardından Florian da,benzer tarzda manzumeler yazmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir