Allah aşkına şu Türkçe’nin yakasını çoğalış bırakın

Allah aşkına şu Türkçe’nin yakasını çoğalış bırakın

Türk Lisan Müessesesi’nun başındaki üstadların bu günlerde işsizlikten canları sıkılmış olmalı ki “Epey süredir Türkçe’nin altını üzerine getirmemiştik, haydi belli bir süre eğlenelim”demiş, oyuncak niyetine kesme işaretini seçmiş ve “Fermânımızdır! Bundan bu biçimde kurum, tesis, heyet, birleşim, oturumu ve işyeri adlarına iştirak eden ilave eder kesme ile ayrılmayacak! Özel isimler ile kısaltmalar bu şânı yüce emrimizin haricindedir”buyurmuşlar!
Kurum’un fermânını ek olarak anlaşılacak biçimde açıklamaya cür’et edeyim: Bundan bu biçimde meselâ Meclis’e arzuhal vesaire verdiğiniz halde “Türkiye Kocaman Halk Meclisi’ne” değil, “Türkiye Kocaman Halk Meclisine” diye yazacaksınız ama Meclis’in kısaltmasını kullanmakta olduğunuz halde yeniden eskisi benzeri “TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI’ne” olacak! “Aliye”, “Veliye”, “Hasana”, “Hüseyine” halinde yazmak ise kat’iyyen yasak, yeniden önceden meydana geldiği benzeri “Ali’ye”, “Veli’ye”, “Hasan’a”, “Hüseyin’e” imlâsı kullanılacak…
Dil Müessesesi’nun, web sitesine kesme işaretinin nerelerde ne türlü kullanılacağı ile ilgili koyduğu kurallardan bazılarını nakletabir, anlayabilirseniz anlayın:
“…Özel isimlere sunulan iyelik, vaziyet ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır….Sonunda 3. teklik birey iyelik eki meydana iştirak eden özel ada, bu ek dışarısında yabancı bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz….Kurum, tesis, heyet, birleşim, oturumu ve iş yeri adlarına iştirak eden ilave eder kesmeyle bölünmez….Özel isimlere sunulan yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan ek olarak sonra iştirak eden başka ilave eder kesmeyle ayrılmaz”deniyor! Kutlu imlâ rehberi değil, adeta nükleer santral el kitabı!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir