Anadoluya önce türk akınlarıyla ilgili yararlı bilgiler

Anadoluya önce türk akınlarıyla ilgili yararlı bilgiler

İlk Türk BeylikleriAnadolu’ya önce Türk akınları 4yy da yapılmıştır. Farklı seferlerle Anadolu’ya girdilerse de Anadolu’nun fetih hareketleri asıl Kocaman Selçuklular vaktiyle başladı. Pasinler Savaşı; Selçuklular ile Bizans arasındaki önce mühim savaştır. Zaferle birçok ganimet elde edilmiş, Bizanstan çekinme nihai bulmuştur. 1071 senesinde Malazgirt Alan Savaşıyla Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. Bu savaştan ardından Alparslan komutanlarına Anadolu’da beylik kurma bahtını verdi. Oğuz boyları (Türkmenler) Anadolu’ya yerleştiler. İlk Anadolu beylikleri meydana çıktı. Bu beylikler Anadolu’nun Türkleşmesinde ve imarında katkıda bulundular.
Malazgirt zaferinden ardından Alparslan’ın komutanlarından Ebulkasım Saltuk Beyefendi’e Erzurum ve etrafını verdi. Ebulkasım 1071-1072 tarihinde Erzurum orta olmak üzere beyliğini kurdu. Saltuklular Gürcülerle savaştılar. Bu beyliğe II.Rükneddin Süleyman Şah 1202 senesinde nihai verdi. Erzurum ve çevresi Saltuklular Beyliği vaktiyle, uygun fiyat açıdan gelişti. Mühim ticaret merkezi oluyor. Burada Saat kulesi, Sert Duvar camii ve Ulu cami bu eserlerden en önemlileridir.
Malazgirt zaferinden ardından Alparslan’ın komutanlarından Mengücek Gazi aracılığıyla heyetti. Erzincan ile Kemah ve Divriği kasabaları etrafında heyetti.1228 senesinde I.Alaeddin Keykubat nihai verdi.
Beylik, Danişment Gazi aracılığıyla Sivas orta olmak üzere Ortada Anadolu’da heyetti. Hudutları içerisinde Tokat, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Kayseri ve Malatya şehirlerine içerisine alarak genişledi. Danişment Gazi, Anadolu Selçuklu Sultanı I.Kılıçarslan’ın yakınında haçlılarla savaştı. Haçlıların Antakya prensini mağlup etti. Malatya’yı fethetti. Erkek Çocuğu Melik Gazi ;Ermeni ve Bizanslılar ile savaştı.II.Kılıçarslan bu beyliğe 1178’de nihai verdi.Danişment Gazi ve erkek çocuğu Melik Gazi Anadolu’nun Türkleşmesinde kocaman katkıları oluyor.
Alparslanın komutanlarından Artuk Beyefendi ve erkek çocukları aracılığıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kurulmuştur. Artuklular; Hasankeyf,Mardin ve Harput Artukluları olmak üzere 3 kol şeklinde karar sürdüler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir