Anakronizm Nedir


Anakronizm Nedir

Anakronizm ismi Yunancadan gelir. Yunanca “ana” geriye manasına “khronos” zaman mananında gelir; sözcüğün tam manası da “zamanda gerilik, vaktin geriye akması”olarak verilir.
TDK Güncel Sözlük’te sözcük “Tarih Yanılgısı”olarak geçmektedir. Ana Britanica Ansiklopedisinde ise”kronolojik ilişkinin isteyerek ya da bilmeden dikkate alınmaması ya da değiştirilmesi”olarak tanımlanır. Bu kavramın Türkçe tek terim ismi yoktur ama Erken gazetesi yazarı Buyruğa Aköz, bu meseleye tek çözüm olması için tek köşe yazısını bu adlandırma meselenine değinmiş, terim önerilerinde yer meydan okurlarının terim tekliflerini köşesinde göstermiştir. En nihayetinde da bizzat de bu terim amaçlı “zaman bozum” teklifini getirmiştir. Tek artık TDK terimler hafızasında Anakronizme Türkçe tek terim yerleştirilememiştir.
Anakronizm, tek zanaat akımı değildir; yazılan makalelere baktığımızda bunun çoğunlukla yanlış tek kullanım olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bu yönden da bilhassa tarihi metinlerde kurgunun dayanıklı yapılmaması olarak da değerlendirilebilir. Nitekim son vakitlerde çekilen ve konusunu tarihten meydan dizi ile filmlerin pek olması ve bu film ya da dizilerde tarihi hataların pek olması bu konuyu yine gündeme getirmiştir.
Anakronizm fotoğraf sanatında da sıkça hatalara ne amaçla oldu. Fotoğraf sanatında ortaya konulan bu hallerin isteyerek mi yoksa bilmeden mi oluşturulduğu artık bilinmiyor; zira bahsi geçtiğimiz ressamlardan birçoğu yaşama gözlerini kapatmışlardır. Tek Takım düşünürlere yönelik o sürede olmayan nesneler, resmedilerek o nesneye uyarı çekilmek istenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir