Bergama Akropol Antik şehiri İzmir ile ilgili yararlı bilgiler


Bergama Akropol Antik şehiri İzmir ile ilgili yararlı bilgiler

Pergamon’da natürel bir düzlüğün olmaması yerleşimin en erken safhasından bu yana arazi teraslaması yapılmak suretiyle yer kazanılmasını gereken kılmıştır. Azalan inşaat sahaları ve seneler içinde yükselen gereksinimler, nedeni ile eskiyen terasların yepyeni teraslar içinde eritilmesine gerek olmuştur. Bu da, şehrin en erken tarihi hakkındaki yeteri kadar ipuçlarının bulunamamış meydana gelmesinin başlıca sebebidir.
Kalede saptama edilen en eskiyen yerleşim yerleri M.Ö 7.- 6. yy ‘lara tarihlenmektedir. Il, başından beri 2 ana kısımdan meydana gelen bir yapılar bütünü idi. Şunlar dağın en tepesinde bulunan ve bizzat surları meydana gelen Sert Duvar (Yukarıya il) ile güneyde daha narin ve eğilimli yamaçta bulunan ve sur duvarıyla çevrili bir Aşağıya Il idi. Konut sahaları gerek büyüklük gerekse dağılma tarafından siyasal ve uygun fiyat şartlara yönelik pekçok değişikliklere uğramıştır.
Athena Tapınağı, yukarıya şehrin en eskiyen tapınağıdır..Pergamon’un il surları, en kapsamlı dönemine II. Eumenes vaktiyle ulaşmıştır. II. Eumenes Devrinin en mühim yapıları aralarında Galatların yenik edilmesi hatırasına yapılan Zeus Sunağı, Athena Tapınağının propyloionu (anıtsal kapı) ve onu çevreleyen stoaları; 200.000 kitap rulosunun muhafaza edildiği populer kütüphane, kocaman saray ve il surları bulunur.
Bu gelişim çağı esnasında, bundan önce yapılmış meydana gelen Athena Tapınağıyla 15.000 izleyici kapasiteli antik dönemin en yüksek tiyatrosu savunmuş, Tiyatro terasının kuzeyindeki ucunda bulunan Dionysos Tapınağı güney tarafında ise Yukarıya Agora bulunmaktadır. Il bu çekirdeğin üç bir tarafında yelpaze biçiminde açılan bir tasarı düzeni içersinde gelişmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir