Çanakkele Cephesi ile ilgili yararlı bilgiler

Çanakkele Cephesi ile ilgili yararlı bilgiler

Çanakkele Cephesi, Birinci hayat savaşınıda Osmanlı devleti tarafından en mühim ve kocaman cephesidir. Birinci hayat savaşı başladığında, Osmanlı devleti ilk öncesinde bu savaşa girmek istemişse de Almanya’nın açıkgöz oyunu yardımıyla savaşın içerisine çekilmiştir.
Boğazlar Osmanlı için ne civarı mühim ise, Avrupa devletleri açısından boğazları elde etmek o civarı ehemmiyetliydi. Osmanlı savaşın içerisine çekilince boğazların ehemmiyeti hepten arttı. İtilaf devletleri boğazları elde etmek için planlar yapıyorlardı. Boğazlar ve İstanbul elde edilecek ve Rusya’ya destek eriştirilerek, Osmanlı devleti saf dışı tutulacaktı. Bunu alim Osmanlı devleti ise tüm imkânsızlıklarına nazaran topyekûn tek biçimde boğazları ve İstanbul’u ne türlü savunacağının tasarılarını yapıyordu. Nihai olarak Trablusgarp ve Balkan Savaşını da kaybeden Osmanlının Batı Trakya dışarısında Avrupa da toprağı kalmamıştı. Silahlı Gücü güçsüzdü ve iç çekişmelerle çevresinde olup bitenlere direk müdahil olamıyordu.
İstanbul’u ele geçirerek Osmanlıyı yıkarak savaşın dışarısında bırakmak.
Fransa ve İngiltere, daha öncesinde Ruslara bırakacakları Boğazları ele geçirip, protokol masasına kuvvetli oturmak istemeleri.
Osmanlıyı sulh inşa etmeye zorlayarak, Süveyş Kanalı ve Hindistan karayolu üzerindeki cepheleri kapattırmak.
Osmanlının savaştan çekilmesini sağlayarak, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Almanya’yı kuşatarak onları tek başına bırakmak.
İtilaf devletlerinin Ruslara destek isteği.
Bulgaristan’ı bizzat saflarına çekmeye çalışmak.
Hilafetin otoritesini ve güvenirliğini İslam ülkeleri gözünde minik düşürme isteği.
Bütün bu planların içerisinde, Osmanlı devleti yalnızlaştırılmış ve bizzat başına bırakılmıştı.
Deniz Harekâtı: İtilaf devletleri Çanakkale’ye 4 Fransız ve 12 İngiliz olmak üzere 16 muharebe gemisi, 1 uçak gemisi, 14 mayın tarama gemisi ve 6 muhrip gemisi ile emisyon yaptılar. Daha daha sonra bunlara 4 kruvazör, 16 muhtek, 2 Fransız ve 5 İngiliz Denizaltısıyla 6 uçak gemisi daha katılıyordu. Bu savaşta Türk defansının en mühim yeri Müstahkem Makam oluşturuyordu. 1915 seneyin ilk aylarında 27 batarya şeklinde tertiplenmiş tek mayın grubu ile 104 top yer alıyordu. İlk operasyon 19 Şubatta Müstahkem makam bombardımanıyla başladı. 25 Şubata civarı süre gelen bombalamanın tesiriyle Türk Bataryaları çok kayıp görmüştü. Boğaz girişindeki mayınları temizleyen düşman kuvvetleri gelişim kararı aldılar. Fakat Türk mayın gemisi Nusret’in döktüğü mayınları hesaba katmamışlardı. Harika tek günün sabahında, ilerleyen Bağlaşık donanmasından denk meydan gemi Gailois gemisidir. Bu gemi sulara gömüldükten daha sonra sırasıyla, Fransız gemileri Suffren, Bauvet, Öğleden daha sonra ise İngiliz gemisi İrresistable ve ona yardıma giden Ocean gemileri Boğazın sularına gömülmüşlerdi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir