Büyük Bulgar İmparatorluğu ve Tarihi (Magna Bulgarya)


Büyük Bulgar İmparatorluğu ve Tarihi (Magna Bulgarya)

482 senesinde Bizans kaynaklarında ilk defa Bulgar Türkleri daha daha sonra Avrupa kaynaklarında bol bol anılmışlardır. Bu imparatorluk Bizans kaynaklarında Onogur -Bulgar isimiyle da geçer. Bu kapsamlı konfederasyon evrensel olarak Kocaman Bulgarya halinde anılır. Kocaman Bulgarya da uç beylikler vardır. Kutrigurlar Don Irmağının batısında, Utrigurlar ise doğusuna yerleşmişler; Onogurlar ise Azak Denizi ile Kuban arasına gelmişlerdir (Talat Tekin; Tuna Bulgarları ve Dilleri)
Büyük Bulgarya devletinin en başında Hun devletinin hükümdarı İrnek’in soyundan iştirak eden hükümdarların bulunduğu bilinmektedir. Tarih süresince Hun devletinin de Türkçesinin r/l kolunu konuştuğunu düşünürsek bu vaziyet olabilir.
Bulgarlar, Bizanslar ile komşudur. Bizans ile kah sıkı geçinmişler, yeri geldiğinde savaşmışlar, onları vergiye bağlamışlardır. Bizans kaynaklarında Bulgarların fiyatlı askerlik yaptıkları da Bizans kaynaklarında yazmaktadır. Okumaya devam et Büyük Bulgar İmparatorluğu ve Tarihi (Magna Bulgarya)

İglo Yapım Aşamaları


İglo Yapım Aşamaları

İntuitler amaçlı pratik tek iş meydana gelen iglo yapımına yakından baktığımızda temelinde yalnızca sıkıştırılmış kardan ortaya konulan tek çatı meydana geldiğini görürüz. Bu karın sıkıştırılma işinin gerçek yapılabilmesi amaçlı hakikaten bu işi iyi biliyor olmak gerektiğini farklılık etmek pratik değil değil. Normalde normal tek İntuit av yapan, yalnızca tek av bıçağıyla tek saat içinde, bizzat amaçlı içinde içinde bulunabileceği tek iglo inşa edebilir. Tek iglonun büyüklüğü çoğunlukla içinde barınacak bireylerin davranış edebilecekleri civarı olabilir ve bu vaziyet igloların ısınmasını kolaylaştırır.
İglo yapımında kullanılacak karın narin değil çok katı kar olması gerekir. Kullanılacak kar civarı iglonun nereye yapılacağı da mühimdir. İglo yapımında önce hamle olarak kar kesme işlemi vardır. Burada kar tuğlalar halinde kullanılacağı amaçlı çok temkinli tek biçimde kesmek gerekir. Kesilecek tuğlalar optimal olarak 40 santimetre eninde, anında hemen tek metre boyunda ve 20 santimetre uzunluğunda olmalıdır. ileri ki zamanlarda kesilen bu tuğlalar tek ev oluşturacak biçimde (çoğunlukla tahmini 2 metre genelinde tek ev ile)dizilir. Okumaya devam et İglo Yapım Aşamaları

Asen Kalesi


Asen Kalesi

Asen kalesi Rodopların sembolüdür. Asen kalesi Bulgaristan’ın sembolüdür. Asen kalesini ziyaret vakte geriye yolculuktur. Burada ortaçağ savunma sistemi, surlarının imalatı ve nitelikleri ile alakalı net tek fikir bulacaksınız. Asen kalesi içerisinde taşın ve vaktin geçitsizliğinin koruma amaçlı tesirini hissedeceksiniz.
Tarihi Asen kalesi Asenovgrad -Smolyan yolunda tek tek mermer taş üstünde, Rodop Dağları’nın kuzeyindeki yamaçları Çernatitsa kısmında, Asenovgrad’tan yalnızca 2 km. mesafede yer alıyor. Filibe kentine 20 km, Çepelare’ye 30 km, Sofya’ya ise tahmini 150 km mesafede yer alıyor. Çaya nehrinin (tek takım bireyler aracılığıyla Asenitsa nehri olarak bilinir) sol kıyısında, onun himayesine güvenen Baçkovski Manastır’ın üst tarafına inşa edilmiştir. Okumaya devam et Asen Kalesi

Depremler nasıl oluşur?

Depremler nasıl oluşur?

depremler en çok levha sınırlarında meydana gelir. Levhaların hareketi, kayanın belirli bölgelerinde gerilim birikmesine neden olur. bu gerilim aniden
boşaldığında,etraftaki kaya titrer ve depreme neden olur.depremler,fay olarak adlandırılan, yer kabuğundaki kırıklar boyunca gerçekleşir. faylar, minik
çatlaklar veya çok uzun ve büyük kırıklar şeklinde olabilir. faylar genellikle kayanın kırılana kadar gerilmesine veya sıkışmasına neden olacak şekilde,
levhaların birbiri üstüne kaymaları durumunda oluşur.levhaların aynı ya da karşıt yönlerde kaydıkları yerlerdeki sınırlara “sabit sınırlar” denir.eğer bir
fay boyunca kırılan kenarlar sıkışırsa, iki kenar birbirini ittikçe eberji birikir. artan geri,lim sonunda, bir kenarı diğerine yol vermeye zorlayarak ani bir
hareketlenmeye neden olur. böylece açığa çıkan enerji, etraftaki kayaların titremesine, dolayısıyla depreme yol açar.