Luis Victor Broglie ile ilgili yararlı bilgiler

Luis Victor Broglie ile ilgili yararlı bilgiler

Broglie bir Fransız soylusunun 2. oğluydu.Adını Normandiya’nın minik bir kasabasından meydan Broglie ailesinden 17. asırdan beri dik rütbeli subaylar, siyasetçiler ve diplomatlar yetişmiştir. Louis de Broglie ağabeyi Maurice benzeri bilim adamlığını meslek tercih ederek serisinin bu ananenini bozdu. Paris’deki aile malikhanesinde sıkı donatılmış bir laboratuvar kuran Maurice de bir fizikçiydi.
Atom çekirdeği üzerindeki deneysel çalışmalara mühim katkıları oluyor. Louis vesile buldukça ağabeyinin çalışmalarına katılıyordu ama ona cazip iştirak eden sadece fiziğin kavramsal istikameti idi. Kendisini bir deneyciden veya mühendisten çok mutlak kuramcı, evrensel ve felsefi görüşleri bilhassa çok seven biri diye tanımlar. I. Hayat savaşı esnasında fiziğin, birçok az ilgilendiği teknik istikametleriyle alakalı bir göreve getirildi. Okumaya devam et Luis Victor Broglie ile ilgili yararlı bilgiler

Maniyerizm Nedir?

Maniyerizm Nedir?

Diğer ismi üslupçuluk meydana gelen maniyerizm, 1520 ile 1580 seneleri aralarında Avrupa’da belirmiş zanaat üslubunun isimidir. Rönesans’a karşın davranış olarak meydana çıkmıştır. Rönesans’ın estetik algısına reaksiyon niteliğindedir. Rönesans’ın getirdiği ananesel üslubu yadırgayan ve sonraki akımların da meydana çıkışını hızlandıran Maniyerizm, İtalyanca’da “tarz” ve “üslup” manasına gelen “maniera” sözcüğünden türemiştir. Osmanlıcada, “tasannuculuk” kelimesi ile tanımlanan bu cereyan, “yapmacıklı üslup” manasına da gelir. Okumaya devam et Maniyerizm Nedir?

ÇOCUKLARI SUÇA İTEN SEBEPLER NELERDİR

ÇOCUKLARI SUÇA İTEN SEBEPLER NELERDİR

Çocuklarımız varsa ve onlara sahip çıkabiliyorsak “yarınlar bizimdir”diyebiliriz. Çocuklarına ölçüt verici milletler ve devletler “ümit ve her şeyi”olarak görürler onları…
En harika düşler, güzide hayaller, muazzam ve kapsamlı ufuklu düşünceler daima çocuklar içindir. En doruk sevgiler ve çoşkular da yeniden onlar içindir…
Buna nazaran ne türlü oluyor da dünyanın 4 bir yakınında açlıktan can veren, eğitimsizlikten çürümeye ayrılınan, öyle ki sahipsiz bırakılan, “suçlu genç yoktur” denilmesine nazaran, halen milyonlarca genç farklı biçimlerde suça itilebiliyor ve ıslah hanelerine düşebiliyor. Ne hazin değil mi?
Şimdi bu mevzuda, başka bir deyişle çocuğu suça iten sebeplerin neler meydana geldiği mevzuunda Pedagog Fazilet Yavuz’un görüşlerine ve tavsiyelerine kulak vermeli diyoruz: Okumaya devam et ÇOCUKLARI SUÇA İTEN SEBEPLER NELERDİR

İstiyorum, Zira Ölümlüyüm

İstiyorum, Zira Ölümlüyüm

Filozoflar, binlerce senedir “Var Oluş”konusunu tartıştıkları benzeri “Ölüm” konusunu da tartışmış ve birbirlerinden çeşitli binlerce çıkarım meydana koymuşlardır. Bir Takım filozoflar ölümü bir başlama, bir takım filozoflar da bir nihai olarak görmüş, bir takım filozoflar ise vefat konusunu polemiğin dahi manasız olacağı görüşünde birleşmişlerdir.
Ölümü bir başlama olarak gören düşünürler, ölümü bir değişiklik, göç etme, değişme, olarak tanımlamış; ölümü bir nihai olarak gören düşünürler ise bu görüşe bir reaksiyon göstererek “Bilinmezlik-Yokluk” ilkesini meydana atmışlardır. Pekçok felsefi akımda “ölüm ve Var Oluş”konusunu zıtlıkların doğurduğu bir bilinmezlik, nedensizlik olarak beraber hayatını sürdüren 2 kavram olarak görebilirsiniz. Örnekle Nihilizm (Hiççilik) ya da Determinizm (Belirlenicilik) benzeri akımlar, Teizm (Yaratıcı Tanrıcılık) benzeri akımlardan “Ölüm” dair epeyce çeşitli görüşler meydana koyar.
Sizlerle tüm bu tartışmalardan zihnimizi arındırıp, “ölüm” dair farkındalığımızı attıracak yepyeni duyuş ve algılayışları beraber üretmeyi önersem ne dersiniz? Okumaya devam et İstiyorum, Zira Ölümlüyüm