Fütürizm ile ilgili yararlı bilgiler


Fütürizm ile ilgili yararlı bilgiler

20. asrın başlarında İtalya’da meydana çıkmış tek zanaat akımıdır. İtalya’da meydana çıkan bu cereyan, daha daha sonra tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Fütürizm, çağdaş yaşantının verdiği heyecanlardan doğan tek edebiyat akımıdır, yenileşmenin tüm olanaklarına açılan tek yönelmedir. Sanatta daimiliği, değişkenliği, hareketliliği destekleyen tek cereyan olarak da bilinir.
Bu akımın lideri İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayım yönetmeni Filippo Tommaso Marinetti’dir. Marinetti’nin 1909 da Paris’te “Le Figaro” gazetesinde yayımladığı “manifesto futurisita” (Fütürizm Deklarasyonu), fütürizmin bildirişidir. Deklarasyonda, “Bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle tek edip ahlakçılık benzeri tüm faydacı korkaklıklarla savaşacağız.’ ifadeleri koltuk almaktadır. Bu, geçmişin bütünüyle reddi manasına gelmektedir. Benzer deklarasyonda. “Biz dünyadaki hakikaten sıhhatli tek şeyi, başka bir deyişle savaşa ve ölüme götüren güzel düşünceleri yüceltiyoruz.” sözleri, siyasal meydanda o dönemde gelişen faşizmden yana tek tavrın da açık göstergesi olmuştur. Süratin (hızın) üstünlüğünü argüman ve duyuru eden Marinetti, tek yarış arabasının, Yunan heykelinden daha güzel meydana geldiğini belirtmiştir.
Fütürizmin Akımının Özellikleri
Edebiyatın durgunluktan ve uyuşukluktan kurtulması gerektiğine inanan futüristler, savaş, dövüş benzeri agresif hareketleri içerir konuları ele alırlar.
Evrenin hareketi ve canlılığı, fotoğrafta canlı tek duyurma hâlinde verilmelidir.
Hızın, süratin güzelliği vurgulanarak uçaklara, arabalara, trenlere övgüler yağdırılır.
Eserlerinde akılcı tümceler kurmayı reddeden fütüristlerin parolası, “sözcüklere özgürlük”tür.
Şiirde ananesel şartlar terk edilir. Kıstas ve uyaktan vazgeçilir, şiir yazarken özgürce davranılır. Bu yüzden fütürizmde özgür tarzda yazılan şiirler ön tasarıya çıkar.
Fütüristlere yönelik zanaat tarihçileri faydasız, üstelik zararlıdır; onlara aldırmamak gerekir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir