Gazi Osman Paşa Kimdir ile ilgili faydalı bilgiler


Gazi Osman Paşa Kimdir ile ilgili faydalı bilgiler

Gazi Osman Paşa; Osmanlı askeridir. (Tokat 1832-İstanbul 1900). Minik yaşta ailesi İstanbul’a göçtü. Beşiktaş Rüştiyesi’nden sonra Askeri İdadi’ye girdi. Harbiye’den üçüncülükle çıktı (1853), mülazım-i sani (teğmen) rütbesi ile kurmay sınıfına ayrılacağı sırada, Katliam Savaşı başladığı amaçlı kurmay sıfatıyla Rumeli’deki askeri birliklerde vazife aldı. Katliam Savaşı’nda önce yararlıklarını gösterdi, 8 Eylül 1855’te Sivastopol alındıktan sonra da burada kaldı, İstanbul’a 1857’de dönebildi. Yüzbaşı olarak Genelkurmay Dairesi’nde çalışmaya başladı. 1858’de önyüzbaşılığa (kolağası) yükseldi. 1861′ de Rumeli Yenişehir’deki silahlı gücün kurmay kuruluna katıldı, 1862’de 4. Alayın ikinci Taburu’na komutan atandı, binbaşılığa yükseldi (1862). Lübnan’da ayaklanan Yusuf Kerem’i sindirdi. 1866’da Girit’te Rum ayaklanmasının bastırılmasında vazife aldı, başarılarıyla saygınlığı arttı. 1867’de kaymakam, 1868’de de miralaylığa (albay) yükseldi. 3. rütbeden Mecidi nişanını kazandı. 1868 Yemen Ayaklanması esnasında yedek erlerin katılışıyla meydana iştirak eden tümende vazife aldı, gayreti ve başarısıyla mirliva oluyor, hastalanınca İstanbul’a geldi (1871). 1873’te Karadağ ve Sırbistan sınırlarındaki tümen komutanlığına getirildi. Eğitime itina gösterdiğinden asker komutanı Derviş Paşa’nın değerlendirmesi ile ferikliğe yükseldi. Benzer senenin aralık ayı içinde İşkodra Komutanlığı’na atandı, 1875’te Niş’teki 1. Tümen Komutanlığı’na sevk edildi, Vidin’deki güçleri savaşa hazırladı. Sırpların, Vidin ve Yenipazar’a giriştikleri saldırılara, Karadağ Prensliği de katılınca Osman Paşa, Sırp hudutlarını birden geçerek İsvar Zaferi’ni kazandı (18 Temmuz 1876). Az bir zaman sonra da Zayçar’a yüklendi. 7 Ağustos 1876’daki kanlı çatışmalardan sonra Sırpları zor mağlubiyete uğrattı, rütbesi mareşalliğe yükseldi.
24 Nisan 1877’de Rus birlikleri, Romanya, Bulgaristan ve Karadağ’ın da katılmasıyla Osmanlılara karşın savaşa başladılar.
Osman Paşa, Serdar Abdülkerim Nadir Paşa’nın emriyle 18 Temmuz’da Plevne’ye girdi, koruma hazırlıklarına başladı. 19 Temmuz bugünü de Plevne Savaşları başladı. Tabyaları mevcut olmayan Plevne’yi topraktan inşa ettirdiği istihkâmlarla dayanıklı bir sert duvar haline getirdi, 16 Temmuz 1877’den 10 Aralık 1877’ye civarı tahmini 5 ay, dünyayı şaşırtan oldukça başarılı bir koruma inşa etti. Çok kudretli kuvvetlerle, Plevne’yi üç kat saran Ruslar, hiçbir destek alamayan Osman Paşa’yı yenemediler. 7-12 Eylül günlerindeki savaşlarla Üçüncü Plevne Zaferi’ni galip iştirak eden Osman Paşa’ya II. Abdülhamit, Gazilik rütbesini verdi. 10 Aralık 1877’de hiç erzak kalmadığı, askerin de dayanma gücünün kırıldığı bir sırada, yarma hareketine geçti, Rus çemberinin 2 katını yarıp, üçüncü çemberinde savaşırken yaralandı ve esir düştü. Savaş meydanına iştirak eden Çar II. Aleksandr, Osman Paşa’ya hürmet gösterdi ve kılıcını belinden almadı. Çar’ın karargâhında bakımı inşa edildi ve Harkof a götürüldü. Savaştan mağlup çıkan Osmanlı Devleti, Ayastefanos’da zor bir antlaşma imza attı. Özel bir görevle Petersburg’a giden Rauf Paşa’nın ricasıyla özgür bırakıldı ve Mart 1878’de Rauf Paşa ile beraber İstanbul’a geldi. Yıldız Sarayı’ nda Paşayı onay eden sultan, kendisini hassa müşirliğine atadı. 9 Haziran 1878’de mabeyn müşiri, 5 Kasım 1878’de de, evvelki misyonu üstünde kalmak şartıyla Serasker oluyor. 1885’e civarı bu görevde kaldı. 1897’de Yunan Savaşı ardından Selanik yöresine müfettiş olarak gitti. Ölünceye civarı saray mareşali olarak kaldı, II. Abdülhamit’in yanında yer aldı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir