her Üç Ar-Ge Çalışanından Biri Otomotiv Sektörüne Katma Ölçüt Üretiyor

Her Üç Ar-Ge Çalışanından Biri Otomotiv Sektörüne Katma Ölçüt Üretiyor

Otomotiv Endüstri, nihai 10 senede süratle yükselen Ar-Ge çalışmalarıyla yatırımda bütün sektörler aralarında önce sıraya yerleşti. Bilim, Endüstri ve Bilişim Bakanlığı bilgilerine yönelik Mart 2012 bakımından, 14 farklı sektörden yapılmış olan toplamında 149 tane müracaat arasından, 117 işletmeye Ar-Ge Merkezi Vesikası verildi. 14 sektör arasında Otomotiv Endüstri toplamında 45 Ar-Ge Merkezi ile önce sırada bulunuyor.
Otomotiv Sanayii Derneği’nden yapılmış olan açıklamada 13’ü ana endüstri şirketlerinde 32’si ise tedarikçi şirketlerde olmak üzere çalışma gösteren 45 merkezde 4.300 Ar-Ge çalışanlarının çalıştığı ve bu rakamın toplamında merkezlerdeki personel sayısının yüzde 29’unu meydana getirdiği belirtildi.
Konuyla alakalı görüşlerini anlatan Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Kudret Önen “Ülkemizin gayri safi yurt içi hasıladan Ar-Ge’ye ayrılan hissenin 2013’e civarı yüzde 2’ye çıkarılması mühim bir stratejik amaç. Bu hedefin bilinci ve sorumluluğuyla davranış eden Otomotiv Endüstri sektörü, Ar-Ge yatırımlarındaki öncülüğü ile beynelmilel meydanda rekabette var meydana geldiğini ve sektör olarak geleceğe hazırlıklı meydana geldiğini ispat etmiş oluyor”dedi.
Önen, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi ve rekabet öncesi işbirliklerinin beynelmilel seviyede geliştirilmesinin ehemmiyetine değinerek, “Ar-Ge’ye ve yeniliğe karşı direk başka anapara yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması Beynelmilel meydanda Türk Otomotiv sektörüne rekabetçi avantajı sağlayacaktır. Mevzuat kapsamında sağlanan teşvikler ve Ar-Ge kapsamında gerçekleşen yatırımlar ile mühim bir haber birikimi ve bilhassa Ar-Ge kapsamında kalifiye işgücü istihdamının artırılması da desteklenerek gelişimi sağlanmalı”değerlendirmesini inşa etti.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir