İglo Yapım Aşamaları


İglo Yapım Aşamaları

İntuitler amaçlı pratik tek iş meydana gelen iglo yapımına yakından baktığımızda temelinde yalnızca sıkıştırılmış kardan ortaya konulan tek çatı meydana geldiğini görürüz. Bu karın sıkıştırılma işinin gerçek yapılabilmesi amaçlı hakikaten bu işi iyi biliyor olmak gerektiğini farklılık etmek pratik değil değil. Normalde normal tek İntuit av yapan, yalnızca tek av bıçağıyla tek saat içinde, bizzat amaçlı içinde içinde bulunabileceği tek iglo inşa edebilir. Tek iglonun büyüklüğü çoğunlukla içinde barınacak bireylerin davranış edebilecekleri civarı olabilir ve bu vaziyet igloların ısınmasını kolaylaştırır.
İglo yapımında kullanılacak karın narin değil çok katı kar olması gerekir. Kullanılacak kar civarı iglonun nereye yapılacağı da mühimdir. İglo yapımında önce hamle olarak kar kesme işlemi vardır. Burada kar tuğlalar halinde kullanılacağı amaçlı çok temkinli tek biçimde kesmek gerekir. Kesilecek tuğlalar optimal olarak 40 santimetre eninde, anında hemen tek metre boyunda ve 20 santimetre uzunluğunda olmalıdır. ileri ki zamanlarda kesilen bu tuğlalar tek ev oluşturacak biçimde (çoğunlukla tahmini 2 metre genelinde tek ev ile)dizilir. Duvarları oluşturacak meydana gelen kardan tuğlalar üst üstüne dizilirken eğime yönelik düzeltilerek kesilir. Böylelikle üst üstüne dizilen kardan tuğlalar yükseldikçe tek kubbe biçimini alırlar. Kardan tuğlalar üst üstüne dizilirken uyarı edilen tek farklı husus ise tuğlaların üst üstüne dizilmesi esnasında meydana gelen boşlukları görerek bu boşlukları kar ile tek ek olarak iyice doldurmaktır. Bu boşlukları hem tek içerden hem tek de dışardan yüklemek gerekir. İgloya yerleştirilecek en nihai tuğla iglonun tepesini oluşturacak meydana gelen tuğladır ve meydana gelen kubbeye uyumlu olarak kesilmesi ve temkinli tek biçimde yerleştirilmesi mühimdir. En nihai olarak duvarlarda gökyüzü delikleri açılır. İglonun inşası esnasında zeminde birikecek kar kütleleri kubbenin üzerinden dışarı atılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir