İş Güç Enerji ile ilgili yararlı bilgiler

İş Güç Enerji ile ilgili yararlı bilgiler

Bir cisme yol aldırmak amaçlı güç uygulanır. Bir cismi bir yerden alıp yabancı bir yere koyduğumuzda, bir el arabasını sürdüğümüzde, çantayı taşıdığımızda iş yapmış oluruz. İşin temel bir yöntemi vardır:
ISI sisteminde güç ünitesi Newton, edinilen yöntemin ünitesi metre olduğundan işin ünitesi newton.metre’dir. Bu birime yeniden SI sisteminde joule (jul) denir. Başka Bir Deyişle 1 joule = 1 newton.metre’dir. Bir joule, bir newtonluk bir güç aracılığıyla, kuvvetin doğrultusuna paralel olarak bir metrelik bir mesafe süresince etkimesiyle inşa edilmiş olan iştir.

İşi ölçmede başka birimler de kullanılmaktadır. Şunlar ve kaç jolue isabet geldikleri ile ilgili veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yabancı birimlerde anlam edilen bu birimler işlem yapılırken kesinlikle jolule çevrilmelidir.
İş inşa edilmesi amaçlı yalnızca güç yapmak yeteri kadar olmaz. Şayet cisim güç uygulandığı takdirde davranış etmiyorsa başka bir deyişle koltuk değiştirme yapmıyorsa iş inşa edilmiş olmaz. Sözgelişi bir kitabı okurken oturduğunuzda ya da yiyecek yerken oturduğunuzda iş yapmış olmazsınız. Zira bu esnada rastgele bir koltuk değiştirme yapılmamıştır.
Bir cismin iş yapabilme yeteneğine enerji denir. Bir otomobil, bir yerden bir yere giderken bir güç harcar ve yol alır ve bir enerji harcar. Bir silahtan çıkan kurşun, önüne çıkan cisimleri tahrip eder ya da deler. Bir birey bir masayı alıp yabancı yere taşırsa bir enerji harcamıştır. Başka Bir Deyişle iş yapabilecek durumda meydana gelen her şeyin bir enerjisi vardır. Bu enerji kullanılmadığı vaziyetlerde potansiyel enerji iken kullanılma durumunda kinetik enerji halindedir.
İş yapabilmek amaçlı kesinlikle enerjiye gereksinim vardır. Anlam Edilecek işlem ile enerji işe dönüşecektir. Güç uygulanarak iş yapıldığında cisim enerji kazanmaktadır. Bu sebeple enerji ile işin birimleri bir fark yoktur başka bir deyişle jouledir.
Enerjinin başka türleri vardır. Davranış enerjisi, sıcaklık enerjisi, ışık enerjisi benzeri. Ve enerjiler birbirine dönüşebilmektedir. Bir lastiği çektiğimizde iş yapmış oluruz. Inşa Edilmiş Olan iş lastiğin içerisinde enerji olarak depolanır. Lastiğe bir cisim tutturup bıraktığımızda cisim davranış eder. Böylelikle lastiğin içerisinde depolanan enerji davranış enerjisine dönüşür. Ağzını mantar tıpa ile kapattığımız bir cam tüpü ısıttığımızda, tüpün içerisinde bulunan havanın ısınarak genleşmesi sonucu olarak mantar tıpa tırlar. Burada sıcaklık enerjisi davranış enerjisine dönüşmüştür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir