İş Hayatında Güven: Itimat Çift Taraflı Tek Çizgidir

İş Hayatında Güven: Itimat Çift Taraflı Tek Çizgidir

Güven çift taraflı tek çizgidir. Bireyin kendine ve karşıdakine güvenmesi ile emin olmayı tetikler. Itimat soyuttur elle tutulmaz gözle görülmez fakat neticeleri gözle görülür ve ölçülür. Güvensiz ortamlarda verimsizlik, rahatsızlık, dik maliyet anında göze çarpar.
Güven; soyut elle tutulmayan tek kavramdır. Kendine, değerlerine inanarak korku, çekinme, şüphe duymadan inanma ve bağlanma duygusudur, itimattır.
Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi; fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik, ilişkin olma ve sevgi gereksinimi, ölçüt gereksinimi ve kendini gerçekleştirme gereksinimi olmak üzere 5 basamaktan oluşmaktadır. Fiziksel ihtiyaçlar; gündelik hayatımızı idame ettirmemize yarayan yeme, içme, barınma ihtiyaçlarımızdır. Güvenlik İhtiyacı; kendine itimat ve kendini koltuk aldığı ortamda güven içinde tehlikeden uzak hissetme ihtiyacımızıdır.
Ilişkin olma ve Sevgi İhtiyacı; başkalarıyla ilişki kurmak, onay edilmek, tek yere ilişkin olmaktır. Ölçüt İhtiyaçları; prestij muvaffakiyet, başkaları aracılığıyla tanınıp kabullenme ihtiyacıdır. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı; şahsi tatmin ve şahsi başarıdır.
İnsanoğlu yaşama daima birinci basamaktan başlar ve bu basamaktaki başarısına yönelik de kendini tek üst basamağa taşır. Gündelik yaşamını geçirmeyi muvaffak olan, yaşamını yola koymuş bireyler amaçlı en ehemmiyetlisi itimat ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu gereksinimi karşılanmayan tek etkinlik içinde koltuk almak motivasyonu düşük personel grubuyla iş yapılmasına gerek olmaktadır. Güveni olmayan tek personel grubunun işe de çok kocaman tesiri vardır. Itimat yoksa iş hızı da düşer, çalışmanın verimliliği de düşer dolayısıyla da fiyatlar artar. Burada itimat konusunu işleyeceğimiz amaçlı öbür ihtiyaçlardan bahsetmeyeceğim. Keza güvenini kaybetmiş tek toplum amaçlı de öbür basamakları konuşmak manasız olmaktan diğer tek birşey değildir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir