İttihadçılar’ın zoraki müttefikimiz Almanya’da buharlaşan hazineleri

İttihadçılar’ın zoraki müttefikimiz Almanya’da buharlaşan hazineleri

İttihadçılar’ın Birinci Hayat Savaşı sonrasında ayakta kalabilmek maksadıyla Almanya’ya götürdükleri öne sürülen şayet çoğalış izine dahi rastlanamayan servetin öyküsü.
Bugün müttefikliğimizi ve güvenilirliğimizi tartışan Almanya ile Birinci Hayat Savaşı’ndaki ittifakımızın sonrasında yaşadığımız şayet detayları şimdiye civarı bir çeşitli meydana çıkmamış meydana gelen bir muamma vardır: İttihad ve Terakki öncülerinin hayat savaşı sonrasında Berlin’e götürdükleri öne sürülen dik miktardaki paranın âkıbeti…
Devlet adamlarımızın telefonlarını dinlettiği meydana çıkan Almanya şecaat arzedenin sirkatini söylemesi misâli bir yabancı iş ek olarak etti ve Türkiye’nin “müttefik” meydana geldiğini şayet “dost sayılamayacağını” ifade etti.
“Almanya” dendiğinde, bizde olağan olmaktan ziyade tarihî ve ananesel bir bağlaşık ve Birinci Hayat Savaşı’ndaki silâh arkadaşımız hatırlanır. Türkiye’nin kaderine 1913’ten bu yana hâkim meydana gelen İttihadçılar’ın Almanya’ya duydukları hayranlığın neticesinde savaşa bu ülkenin yakınında girdiği ve savaşın sonrasında gelen çöküşü de beraberce yaşadığımız söylenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir