Luis Victor Broglie ile ilgili yararlı bilgiler

Luis Victor Broglie ile ilgili yararlı bilgiler

Broglie bir Fransız soylusunun 2. oğluydu.Adını Normandiya’nın minik bir kasabasından meydan Broglie ailesinden 17. asırdan beri dik rütbeli subaylar, siyasetçiler ve diplomatlar yetişmiştir. Louis de Broglie ağabeyi Maurice benzeri bilim adamlığını meslek tercih ederek serisinin bu ananenini bozdu. Paris’deki aile malikhanesinde sıkı donatılmış bir laboratuvar kuran Maurice de bir fizikçiydi.
Atom çekirdeği üzerindeki deneysel çalışmalara mühim katkıları oluyor. Louis vesile buldukça ağabeyinin çalışmalarına katılıyordu ama ona cazip iştirak eden sadece fiziğin kavramsal istikameti idi. Kendisini bir deneyciden veya mühendisten çok mutlak kuramcı, evrensel ve felsefi görüşleri bilhassa çok seven biri diye tanımlar. I. Hayat savaşı esnasında fiziğin, birçok az ilgilendiği teknik istikametleriyle alakalı bir göreve getirildi.
Broglie’nin atom fiziğinin sırları, başka bir deyişle bilimin çözülmemiş kavramsal sorunları diye adlandırdığı konuya alakası Alman fizikcileri Max Planck,Albert Einstein ‘in çalışmalarına ilşkin olarak ağabeyinden öğrendiği bilgilerden doğdu, ama fiziği meslek olarak seçmesi uzunca süre ardından oluyor. 1909’da Sorbonne’da tarih öğrenimini tamaladıktan ardından başladığı kuramsal fizik öğrenimini 1913’te tamamlandı. Görevlendirildiği Fransız tarihini denetim projesinden kuvvetli bir fikir ayrılığından ardından çekildi. Ve doktora tezi amaçlı fiziğe ilişkili olarak bir konu seçti.
1924’te sunduğu doktora tezinde Broglie bilim dergilerinde bundan önce yayınlanmış durumda olan çığır açıcı elektron dalgaları kuramını üretti. Atom boyutlarındaki maddenin dalga özelliklerine sahip olabileceği fikrinin temeli Albert Einstein’in 20 sene önce yapmış meydana geldiği bir öneride yatıyordu. Einstein burada az dalga boylu ışığın bir takım koşullar altında adeta parçacıklardan oluşmuş benzeri davrandığının gözlenebileceğini iddia etmişti. Bu fikir 1923 ‘te doğrulandı. Ama ışığın ikili niteliği, Broglie’nin maddeye bu gibi bir ikilik düşüncesi yüklemesiyle beraber bilim etraflarının onayını kazanmaya başlamıştı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir