Maniyerizm Nedir?

Maniyerizm Nedir?

Diğer ismi üslupçuluk meydana gelen maniyerizm, 1520 ile 1580 seneleri aralarında Avrupa’da belirmiş zanaat üslubunun isimidir. Rönesans’a karşın davranış olarak meydana çıkmıştır. Rönesans’ın estetik algısına reaksiyon niteliğindedir. Rönesans’ın getirdiği ananesel üslubu yadırgayan ve sonraki akımların da meydana çıkışını hızlandıran Maniyerizm, İtalyanca’da “tarz” ve “üslup” manasına gelen “maniera” sözcüğünden türemiştir. Osmanlıcada, “tasannuculuk” kelimesi ile tanımlanan bu cereyan, “yapmacıklı üslup” manasına da gelir.
Maniyerizm sözcüğünün önce kullananlar, dönemin Alman zanaat tarihi uzmanlarıdır. Rönesans dönemi ile Barok dönem arasındaki sanatçıların yapıtlarını anlamak amaçlı kullanılmıştır. Bu sebeple, bu cereyan tek geçiş akımı olarak da görülür.
Maniyerizm, klasik kaideleri ve klasik öğeleri yerle tek etmiş meydana gelmesine nazaran klasik tek tavır olarak onay edilir. İlk dönemleri geçiş dönemi meydana gelmesinin da verdiği kaos nedeni ile, Rönesans’ın nihai çağından kolay değil ayırt edilir. Fakat, sonraki dönemlerindeki şekil keskin farkları, bu dönemi hem tek Rönesans’tan, hem tek Barok çağından hem tek de zanaat tarihinin belli başlı birçok akımından rahatlıkla terk etmesini olanağı sağlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir