Postmodern vesayet teşebbüsü

Postmodern vesayet teşebbüsü

SETA’nın yayınladığı “Kurgu ve Gerçeklik Aralarında Seyahat Eylemleri” raporu, Geçen aylarda meydana gelen vakaları, tüm aktörleri, sosyolojik boyutları, politik dinamikleri ve sonuçlarıyla ele ediniyor. Hatem Ete ve Coşkun Taştan’ın hazırladığı rapor, eylemcilerin görüşlerine de koltuk veriyor. Rapor, Seyahat vakalarının Seyahat eylemcilerinden ibaret olmadığını, olayların Seyahat dışından Seyahat’ye hamleden hesap ve ajandalarla beraber okunması gerektiğini düşündürüyor. Mühim bulduğum kısımlar ve dikkat çeken vurgular aşağıdaki gibidir.
Eylemleri tek bir motife indirgemenin yanlış meydana geldiğini da akılda bulundurarak, Seyahat eylemlerinin arkasındaki en belirleyici yaygın dinamiğin, yepyeni Ülkemiz’nin dindar-muhafazakâr kesimlerin arzusu doğrultusunda AK Parti eliyle ve Erdoğan liderliğinde inşa edilmesine karşı bir itiraz meydana geldiği söylenebilir.
Ülke çapındaki eylemler bir tüm olarak ele alındığında eylemlerin az ve ortada vadeli hedefinin muhatabının Erdoğan meydana geldiği, uzunca vadeli hedefin muhatabının ise Erdoğan’ın yanında AK Parti’nin kadroları ve AK Parti’yi olası kılan-destekleyen toplumsal-siyasal kesimler meydana geldiği görülebilir. Az ve ortada vadeli amaç, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Erdoğan’ın hüküm alma selahiyetini sınırlandırmak, Erdoğan’ı yalnızlaştırmak, zayıflatmak, işbirliğine razı etmek, pazarlık inşa etmeye mecbur bırakmak, kısacası vesayet altına almaktı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir