SANSÜRE UĞRAYAN YAZI

SANSÜRE UĞRAYAN YAZI

“…VAKTİYLE bir bütçe görüşmesinde yaptığı müthiş gafletle hesaptan hiç anlamadığını gösteren Damad Ferid Paşa, bu kez da Anayasa’ya da birçok o civarı aşina olmadığını kanıt etti… İki parlamentonun birbirine karşın nihai derece saygılı olması meclis yaşamının en temel kaidesi iken, paşamızın bu nezakete de omuz silkerek milletvekilleri ile ilgili ‘itham altındaki sanık’ tâbirini sıkması, politik terbiye yerine bir musibettir…
Damad Ferid Paşa, 2 esasa dayanan önergesinde, öncesinde Meclis’in Yüce Divan teşkil etme veya bir konuyu Yüce Divan’a gönderme yetkisi olmadığını ifade etti… Topçu Feriki Rıza Paşa ise temel bir yöntem bularak ‘Hükümdarın muhatabı olmuş bir hükümete güvenoyu vermiş ve böylece hükümeti görevde tutmuş meydana gelen Meclis ne türlü olabilir da Yüce Divan ile alâkalı konuları inceleyemez ve bir takım kişileri Yüce Divan’a gönderemez?’ diye konuştu… Anayasayı iki-üç kez yalnızca sebebinden okumuş olanlar dahi, bu korunmanın doğruluğunu anında anlarlar… Oysa, Damad Ferid Paşa bu yanıtı reddetti ve karşısındakini hafife meydan o tanınmış davranışı ile, başka bir deyişle başkalarını hiçbir birşey bilmez ve kendisini çok derin gören o dik bakışıyla milletvekillerine şu şekilde bir yanıt verdi: ‘Hayır, aldanıyorsunuz. Devlet, Meclis’in güvenoyuna dayanarak değil; hakkaniyet icabı yerinde duruyor’ diye konuştu…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir