SAYILARDAKİ CİDDİYETSİZLİK

SAYILARDAKİ CİDDİYETSİZLİK

1914’teki bozgun dair nihai yıllarda başlayan modanın sloganını işitmişsinizdir: “90 bin şehit” tecrübe ediyor ve her yerde bir “90 bin” sözüdür gidiyor…
Bir muharebede 90 bin değil dokuz ve hattâ bir birey dahi canını vermiş olsa kesinlikle mühimdir ve şehit sayının bilinenden az olması yaşanmış meydana gelen maçın şânına ve kıymetine hiçbir biçimde gölge düşürmez. Ama ortada “bilimsel ciddiyet” diye bir kavram da mevcuttur ve bu “90 bin” sayısı işte bu ciddiyete gölge düşürüp konuyu gayrıciddî hâle getirmektedir.
Genelkurmay Başkanlığı’nın evvelki yıllarda yaptığı yayınlara ve izahlara bakarsanız, Sarıkamış’taki şehit sayısı 23 ile 30 bin içerisindedir. Aradan yıllar geçtikten ardından, içinde askerlerin de yeraldığı programlarda bu adede tam 2 sert başka bir deyişle 60 bin civarı ilâve yapılmıştır ve “90 bin şehid” sloganı böylelikle ortalığı sarmış haldedir.
Benzer abartmayı Çanakkale Savaşları bahsinde de yapmamızın, hattâ hepten ileri gidip oradaki şehit sayımızı beşe katlamamızın hikâyesini de anlatacaktım ama koltuk kalmadı… Sarıkamış anmaları daha günlerce süreceğine yönelik hafta en başında devam ederim…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir