Sunumun Nitelikleri Nelerdir


Sunumun Nitelikleri Nelerdir

Sunum, okuma, yazma, dinleme, konuşma ve denetim yeteneklerinin tümünü içeren, tespit edecek bir emele karşı yapılmış olan açıklamalardır. Eğitimin her seviyesinde ve de meslek yaşamında, bilgilendirme, eğitim, polemik ve satış amaçlı yapılabilen sunumlar, sunumu yapan bireyin kontakt yeteneğinin değerlendirildiği bir vaziyettir. Gösterişli bir sunum ile beraber bireyin aradığı neticesi ele geçirmesi, düşüncelerini kabul ettirmesi kolaylaşır.
Etkili bir sunum, temkinli kullanılan sözel ve sözlü olmayan ifadeleri, manalı vücut dilini, teknolojik görüntü ve işitsel otomobillerin yardımını da içeren. Bunun yakınında sunumu yapan bireyin özünden güvenilir, saygılı, inandırma edici bir dile ve gerçek yol gösterici verilere sahip olması gerekir.
Sunumun hazırlanması aşamasında de uyarı edilmesi gerekli olan birden çok puan vardır; öncelikle sunumun taslağının kurulması daha sonradan amaçta bulunan konudan uzaklaşılmamasına destekçi olabilir. Yapılan taslaklardan, daha sıkı bilinçlendirilmesi için dinleyicilere de verilebilir. Sunum yapılmış olan yer, zaman ve de zaman mühimdir. Konuşmacı kendini bu koşullara uyumlu duruma getirmelidir.
Sunum esnasında kullanılacak teknik donanımı da muayene ettikten daha sonra sıra sunumun hazırlanmasına gelir. Alıcı bir sunum 3 ana hattan oluşur, herkesin ilgisini çekebilecek, ilgi uyandıracak manalı bir ‘Giriş’ bölümü, sunumun ana vurgusunu yaratan bilgiyi açık ve tam olarak bir biçimde anlatan bir ‘Gelişim’ bölümü ve nihai olarak sunumda belirtilenleri özetleyen ve bir nihayete erdiren ‘Netice’ bölümü. Giriş bölümü, çok pek bilgiden ve karma karışık ifadelerden uzak olmalıdır, çünkü dinleyici daha en en başında ilgisini kaybedebilir. Bununla Beraber giriş kısmında, verilecek verilerin dinleyici amaçlı kımetli olacağının altı çizilmelidir. Gelişim bölümü, bir sunum belkemiğini oluşturur, bu yüzden bu kısımda sunuma inandırıcılık kazandıracak destekleyici bilgiler eklenmelidir. Bu destekleyici bilgiler, konu hakkındaki istatistikler, fotoğraflar, öyküler olabilmektedir. Netice kısmında, paylaşılan bilginin ana hatları nihai bir defa dinleyiciye hatırlatılmalı ve giriş bölümü ile bir bağlantı kurulmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir