Telmih ifade edilecek hikaye ne türlü seçilir

Telmih ifade edilecek hikaye ne türlü seçilir

Tarih epeyce kapsamlı tek alandır. Telmih unsuru olarak kullanılacak tarihi vakalar, bu koca tarih deryasından o kadar seçilmiş değildir. İlk kural, o vakanın, çoğunluk aracılığıyla bilinmesidir. Neticede bu zanaat, tarihi öğretmez, tarihi hatırlatır. Başka Bir Deyişle telmih ifade edilecek tarihi vakalar populer olmalıdır.
Telmih ifade edilecek tarihi durum kesinlikle şiir ile mana ve benzerlik ilişkisi içerisinde olmalıdır. Beyitle alakasız tek telmih, hata sayılır.
“Telmihin asıl malzemesi şiir dışı bilgilerdir.”[ İskender Pala]. Esasında şiirde verilen telmih de bilgidir. Bu yönden bu bilgi malzemesini temkinli kullanmak gerekli gelir. Telmih, şiirde, ne pek göz önünde ne de pek kapalı olmalıdır. Başka Bir Deyişle okuyucunun çaba limitini zorlamadan telmih kendini belli etmelidir.
Telmih, yakın tarihten seçilen konular üst kısmına de kurulur. Sözgelişi Osmanlı çağında tek evvelki saltanatın padişahının zaferleri, kahramanlıkları, aşkları övülebilir. Edebiyatımızda bu vaziyet çoğunlukla Kanuni Sultan Süleyman üst kısmına yapılır. Sultan Süleyman övülürken Hürrem Sultan’a aşkı da telmih konusu olabilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir