TEPELEME BİR SOFRA

TEPELEME BİR SOFRA

Alman diplomatın yazdıklarına yönelik, silahlı gücün sefere çıkması Ramazan ayına isabet gelirse, başkumandan meydana gelen sultan, askerin oruç bulundurarak kuvvet kaybetmesini önlemek amaçlı her çareye başvurur, hattâ “seferî” olunduğunu göstermek kasıtıyla güpegündüz yemek yerdi. Bu işi askerin önünde yapar, “otağ-ı humâyun”un başka bir deyişle çadırının önüne sahanlarla tepeleme dolu koskoca bir sofra kurdurur, binlerce askeri sofranın önüne getirtir, ardından oturur ve hemen hemen 50 tür yemekten azar azar tadardı. Böylece “Savaşa gidiyoruz ve seferîyiz. Seferî olanlar oruç tutmazlar”diyor ve orucun askerin savaşma gücünü azaltmasının önüne geçmeye çalışıyasker. İmparatorluğun parlak devirlerindeki bu âdet yüzyıllar ardından, çöküş çağında de uygulamaya kondu. İttihad ve Terakki’nin iktidarda yer aldığı Birinci Hayat Savaşı senelerinde başkumandan vekili meydana gelen Enver Paşa, Ramazan’da gönderdiği buyruklarda cephedeki askerin oruç tutma zorunluluğu olmadığını hatırlatmış ve kumandanlara “Oruçlu asker savaşamaz, buna bağlı olarak tutmalarına mâni olun, seferî olduklarını hatırlatın ve gerekirse yasaklayın”demişti.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir