Tevfik Fikret’in Hayatı ve Edebi Kişiliği


Tevfik Fikret’in Hayatı ve Edebi Kişiliği

Servet-i Fünun çağı denilince akla önce iştirak eden üstelik bir takım araştırmacılara göre bu edebiyatın kurucusu meydana iştirak eden Tevfik Fikret, bu yazının konusu olacak. Içerik, öncesinde Tevfik Fikret’in yaşamını daha daha sonra da Tevfik Fikret’in edebî yaşamını işleyeceğiz.
Tevfik Fikret’in asıl ismi Mehmet Fikret’tir ve 1867 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Sultanisi’nde okumuş ve daha daha sonra hükümet memuru olarak işe başlamıştır. Memurluğunun kocaman bölümünü öğretmenlik inşa ederek geçirmiştir. En mühim öğretmenlik vazifeleri şunlardır : İlk öğretimde öğretmenlik; eskilerin tabiri ile darülmuallimin, önceden Darülfünun meydana iştirak eden son olarak İstanbul Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği ve Robert Koleji’nde Türkçe öğretmenliği.
Siyasetle aralarında her an iyi bir bağlantı olmuştur üstelik bu sebeple II. Abdülhamid vaktiyle tam üç defa gözaltına alınıp tevkif edilmiştir. 1908 seneninden daha sonra politik yaşamında bir yön bulundurarak politik bir mücadele vermeye girmiştir.
Tevfik Fikret’in babası Hüseyin Beyefendi, bir ağa oğluydu. Annesi ise sonradan Müslüman meydana iştirak eden Rum bir ailenin kızıdır; Tevfik Fikret’in annesi Hatice Refika Hanım Yunan ayaklanmasıyla İstanbul’a gelip Tevfik Fikret’in babası meydana iştirak eden Hüseyin Beyefendi ile evlenmiştir. Tevfik Fikret’in Sıdıka isminde kız kardeşi vardır.
Tevfik Fikret, 12 yaşında öksüz kalmıştır zira Refika Hanım, Hac ziyaretinden gelirken koleraya yakalanıp yaşama gözlerini yummuştur. O esnada babası Arabistan’a sevk edilen Tevfik Fikret ve kardeşi Sıdıka, anneannesinin ve kocaman yengenin yakınında kalmışlardır. Tevfik Fikret’in ve kardeşinin ölümle yüzleşmesi bu sürede başladı; anaları can verdikten daha sonra babaları sürgündeydi. Babası tam 19 yıl sürgünde kaldı ve sürgündeyken de öldü. Çocuklarını pek nadir görebildi. Bu vaziyet Tevfik Fikret’in hayatı süresince onu etkiledi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir