Vulvo vajinal enfeksiyonlar (Vajinal akıntı)

Vulvo vajinal enfeksiyonlar (Vajinal akıntı)

Tanım: Vulva ve vajenin sık sık rastlanan infeksiyonları olup bir bölümü normal vajen florasında yer alan mikroorganizmaların çoğalması sonucu olarak bir bölümü ise cinsel temasla bulaşan infeksiyöz ajanlarla ortaya çıkar .

Etiyoloji: İnfeksiyöz vajenitler enbaşta mayalar ( Candida albicans ) , bakteriler ve protozoonlar ( Trichomonas vaginalis ) olmak üzere viruslar , klamidyalar , mikoplazmalar benzeri çok çeşitli mikroorganizmalar aracılığıyla oluşturulabilir . Bakteriyel vajinoz Gardnerella vaginalis ve anaerobik bakterilerin sinerjik infeksiyonudur . Hem Bir G . vaginalis hem bir de anaerobik bakteriler normal vajen florasında bulunmakla beraber , vajinozda sayıları daha fazladır . Stafilokoklar , enterik basiller ve fusospiroketler vajinozların öbür bakteriyel nedenleridir . Entomoeba histolytica , Enterobius vermicularis , ektoparazitler , Herpes simplex virus , Human papilloma virus ve Mollusgum contagiosum sık sık olmayan vajenit etkenleri içerisindedir .

Klinik belirti ve bulgular: En mühim bulgusu vajinal akıntının artmasıdır . Akıntı fiziksel akıntıdan farklıdır . Akıntıyla beraber sık sık kaşıntı şikayeti de yer almaktadır . Akıntının menstrasyon ile yükseliş göstermesi trikomonal vajeniti düşündürür . Vajinal kandidiyazisde semptomlar çoğunlukla mensturasyondan öncesinde başlamakta , bakteriyel vajinozda ise semptomların menstürasyon ile ilişkisi bulunmamaktadır .

Klasik olarak T . vaginalis akıntısı yapışkan , sarı sağlamak yeşil renkte ve pis kokuludur . Kandida infeksiyonun akıntısı , beyaz gri renkte homojen ve yapışkandır , süt kesiğine benzetilir , Bakteriyel vajinozda ise akıntı beyaz gri renkte ince ve pis kokuludur . Fakat anlaşılmaz infeksiyonlar sık sık olabildiğinden akıntının nitelikleri karma anlaşılmaz olabilmektedir . . Vulva ve perianal bölge hassas reseptörlerle kaplı olduğundan ağrı , kaşıntı ve batma yakıntıları yüklü olabilmektedir . Dizüri ve ağrılı koitus sıktır . İnfeksiyon vajenin yüzeyel tabakalarını içerdiği amaçlı ateş benzeri sistemik semptomlar yoktur .

Tanı:

İyi alınmış öykü ve fizik muayene bulgularıyla teşhis kolay değil değildir . Kontrolden en az 72 saat öncesinde hasta duş yapmamış olmalıdır . Labia va vajinal mukoza kırmızı ve ödemlidir . Bir pipetle vajinal akıntı alınmalı ve Ph’sına bakılmalıdır . Trikomonal vajenit ve bakteriyel vajinozda Ph 4 . 5’un üzerindedir . Vajinal kandidiyazisde Ph normaldir . Öbür bir damla akıntı lam üst kısmına konmalı ve bir damla %10 KOH ek edilmelidir . Balıksı kokunun olması aminlerin varlığına işaret edip bakteriyel vajinoz daha az oranda da trikomonas düşünülmelidir . İkinci bir lam üst kısmına edinilen akıntı örneği bir damla %9 NaCl ile karıştırılmalı ve lamel ile üzeri örtülerek mikroskop altında incelenmelidir . Gr boyalı preparat incelemesi bakteriyel morfolojinin ayırd edilmesi açısında yapılabilir . Fakat teşhis amaçlı şartları yoktur . Bakteriyel vajinozda üstünde ince kokobasiller meydana gelen epitelyal hücrelere ‘Clue cells’ adı verilir . Bu hücreler hem bir doğruca yaymada hem bir de gr boyasında saptanabilir . Rutin vajinal kültür , vajenit etkenlerinin çoğu normal florada da yer aldığı amaçlı yararsızdır .

Tedavi:

Etkene karşı özgül tedavi , ağrı ve ödemi azaltmaya karşı lokal tedaviler , iyi şahsi hijyen ve cinsel partnerlerin rehabilitasyonu basit prensiplerdir .
Trikomonal vajenit tedavisi; Metranidazol 3×250 mg/gün , veya 1x30mg/kg/gün 7 zaman müddetle kullanılır . Beraber intravajinal metranidazol tüketimi ( 500mg/tablet/gün ) muayenehane cevabı hızlandırır .

Reinfeksiyonu önlemek amaçlı cinsel ortak de 2gram / bir doz ağızdan metranidazol ile tedavi edilmelidir .

Bakteriyel vajinozda da metranidazol cevabı %80 sağlamak 90 içerisindedir . 15mg/kg/gün 7 zaman müddetle kullanılmalıdır . Rekürrens görülen bayanlarda cinsel partnerler de tedavi edilmelidir . Bakteriyel vajinozda muadil tedavi olarak , klindamisin 2x300mg/gün ağızdan 7 zaman en güzel seçenektir .

Vajinal kandidiyazis rehabilitasyonunda en etkili tedavi intra vajinal krem veya supozituvar olarak imidazolün ( mikanazol , klotrimazol , butokanozol , tiokanozol vb ) veya triazollerin ( terkonazol ) bir hafta müddetle kullanılmasıdır . Vajinal tüketimi meydana gelen bir poliyen antifungal ajan nistatindir , ama tesiri imidazollere nispeten yetersizdir . Ondört zaman müddetle 100000 ünitelik tabletler intravajinal kullanılmaktadır . Borik asit kapsüllerinin ( 600mg ) gün içerisinde bir defa 14 zaman intravajinal tüketimi etkili olmakla beraber hamilelikte kullanılmamalıdır . Cinsel partnerlere de topikal tedavi uygulanmalıdır . Ağızdan yoldan kullanılan bir doz 150 mg . flukonazolün etkinliği gösterilmiş olup bir doz veya 3 zaman müddetle ağızdan itrakonazol tüketimi da önerilmektedir . Bir Takım bayanlarda sık sık tedavi verilmesine nazaran vajinal kandidiazis persistans gösterebilir . Bu hasta olanlarda sistemik ketakonazol rehabilitasyonu ( 5 sağlamak 7 mg/kg/gün , 2x200mg/gün ) denenmelidir . Fakat muvaffakiyet oranı sınırlıdır .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir