Yeni Eğitim Müfredatı Üst Kısmına ile ilgili yararlı bilgiler


Yeni Eğitim Müfredatı Üst Kısmına ile ilgili yararlı bilgiler

Ülkemizde eğitimin her dönem “milli” bir dava olarak idrak etmesi sağlanmış, her siyasal iktidar programına eğitimin öncelikli konusu meydana geldiğini yazmış, bizzat iktidarı çağında eğitimin meselelerini çözeceğini öne sürmüştür. Üstelik ülkenin “makus talihi”nin eğitimle yenileceği “, fakat eğitimle müreffeh ülkeler düzeyine çıkılabileceği”vurgularıyla anında her dönem bizzat eğitim politikalarına destek aramışlardır.
Ülkemiz’de bilhassa eğitim yazılımları, çok sık sık değişim gösteren programlar değillerdir. Ama eğitimin daimiliği düşünüldüğünde, ideolojik özün değişmesi amaçlı yalnızca biyolojik teknolojik gelişmelerin eğitim programlarına yansıtılması yeteri kadar değildir. Öncesi bir tarafa, sözgelişi ilgisiz savaş çağının ürünü meydana gelen 1948 eğitim yazılımı 20 yıl hemen ardından 1968’de değiştirilmiştir. 1968 yazılımı da 36 yıl hemen ardından 2004 senesinde değiştirilmiştir. Her program değişikliği esasında ya yönetenlerin uygun fiyat, siyasal ve ideolojik ihtiyacından ya da milletçe kesimlerinin verdiği maçın değiştirme, dönüştürme güçlülüğüne erişmesinden doğar.
Bu makalede AKP’nin ivedi eylem tasarınında mühim bir yeri meydana gelen, 2004-2005 eğitim-öğretim senesinde Ülkemiz çapında 120 okulda kaptan olarak tatbik edilen ve Geçen eğitim-öğretim senesinde tüm ülkede uygulamaya konulan yepyeni ilköğretim programının uygun fiyat, siyasal, felsefi ve ideolojik gereksinimleri üst kısmına kurgulanan yapısı değerlendirilmeye çalışılacaktır. Ölçümlendirme yapılırken Ulusal Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bizzat kendilerini savunmada mühim bir destek olarak getirilen 1968 yazılımıyla bir mukayese yapmadan kavramlar ve sokak açacağı neticeler üstünde durulacaktır. Yoksa 1968 programındaki ezberci, düşünmeyen, sorgulamayan, bu düşündükleri ve sorguladıkları doğrultusunda eyleme son bulmayan kişiler yetiştirmeye dayalı sistemi koruma hatasına düşme rizikosu yüksektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir