Yirmi yıl dişimiz niye geç çıkıyor ile ilgili yararlı bilgiler


Yirmi yıl dişimiz niye geç çıkıyor ile ilgili yararlı bilgiler

İnsan vücudundaki tek takım uzuvların son zamanlarda birçok işlevleri olmamasına nazaran insaniyet tarihinin başlangıcında mühim roller oynadıkları sanılıyor. Vücudumuz adeta başka birşeyler de yapabilmek amaçlı yaratılmış gibidir. Sözgelişi çok enteresan yerlerimizde kıllar vardır, dizlerimiz olması gerekenden çok büyüktür, ayaklarımızda bu civarı parmağa gereksinim var mıdır, apandisitimiz vücudumuzda ne arıyor?
Kılların sebebinin önce kişilerin hislerini yalnızca sesle değil davranış ve koku ile de iletmeleri meydana geldiği sanılıyor. Vücudumuzun tek takım bölgelerinde yer alan tüy ve kılların ana vazifeleri koku üretip bilhassa adam ve dişi içinde kontakt kurmaktı. Aynı biçimde apandisitin de başlangıçta ot yiyen atalarımızın otlarını sindirmede kullandıkları, ama her geçen gün otlanmaktan vazgeçtikleri amaçlı körelen tek uzuv meydana geldiği sanılıyor.
Yabancıların “akıl dişi” de dedikleri yirmi yıl dişleri geç çıktıkları benzeri, genellikle sorun de yaratırlar ve diş hekimlerince şipşak çekilmeleri tavsiye edilir. Esasında çiğnemede birçok fonksiyonu da olmayan bu dişler bize artık yiyeceği pişirerek yemeyi keşfedemeyen atalarımızın mirasıdır. Onların çiğ yiyecekleri yiyecek amaçlı ek olarak güçlü tek çeneye ve dişlere gereksinimleri vardı.
Zaten başka tüm dişlerimiz de aynı zamanda çıkmaz. Öncesinde süt dişleri çıkar. Onlar döküldükten ek olarak sonra ön dişler ve köpek dişleri çıkar ek olarak sonra da azı dişleri. Yirmi yıl dişleri bu sırayı belli bir süre gecikerek takip eder. Tüm bu vakalar olurken de çenemiz gelişmeye sürdürür, fakat 20 yaşını geçtikten ek olarak sonra yirmi yıl dişlerine çene kemiğimizde yer açılır.
İnsanlık büyüdükçe yirmi yıl dişine de çenemizde o civarı az yer kalıyor, başka bir deyişle insanın evriminde çene giderek küçülüyor. Bu sebeple tek takım insanlarda bu dişler hiç çıkmadan gömülü olarak kalabiliyor. Mahaline tam oturamadığından çürüyebiliyor, irin yapabiliyor. Tek fonksiyonu olmadığından da diş hekimleri çekip almayı seçim ediyorlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir