Yoksul Ülkelerin “Zehirli Zenginliği”

Yoksul Ülkelerin “Zehirli Zenginliği”

“Yoksul ülkelerdeki ilaçların 5’te 1’i sahte” Bu dikkat, Hayat Sıhhat Teşkilatı’nden geldi. Teşkilat, uyarıyla beraber bir de gerekliliğin altını çiziyor: Milletçe sıhhati tarafından kocaman tehdit yaratan düzmece ilaçlarla hayat genelinde bir uğraş şart.

Uygun olmayan koşullarda, pahalı olmayan ve bazen zehirli malzemeyle üretilen düzmece ilaç piyasası, her sene belli bir süre daha büyüyor. Düzmece ilaç her yerde kocaman sıkıntı fakat Afrika kıtası ve fakir ülkeler, problemin en kritik yaşandığı yerler.

Dünya Sıhhat Teşkilatı, bilhassa, fakir ülkelerde, ilaçların beşte birinin, düzmece olduğuna göze çarpıyor.

Bu bölgelerde yüklü olarak kullanılan sıtma ilaçlarının üçte biri düzmece…

Özellikle pahalı ve yüksek satış oranlarına sahip ilaçlar taklit ediliyor. Ve bir takım ülkelerde, düzmece ilaç oranı yüzde 80’lere civarı da çıkıyor.

30 milyar dolardan pek gelire sahip düzmece ilaç piyasası, beynelmilel hata teşkilatlarının denetiminde…
Uzmanlar, düzmece ilaç ticaretinin esasında uyuşturucu madde ve sigaradan daha birden pek insana kayıp verdiğinin vurguluyor ve milletçe sıhhatini tehdit eden bu sektörle beynelmilel maçın şart meydana geldiğini bildiriyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir